*/
Share

Pages

20100504

רשימת הרופאים הטובים ביותר 2010.pdf


שנדע ושלא נצטרך

לא צריך פרוטקציה .

לא צריך לגלוש באינטרנט.

לא צריך להכיר מישהו שמכיר מישהו, כדי להגיע לרופא טוב.

כל מה שצריך הוא הרשימה הזו .

שמרו אותה לעת צורך.

העבירו אותה הלאה ליקרים לכם

והעיקר תהיו בריאים !

רשימת הרופאים "הכי טובים", שפורסמה בעיתון "מעריב" 29.3.2010


הרופאים הטובים ביותר 2010.pdf